Kiekvienas suras savo talentą

Žinios apie įstaigą

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos tipas: neformaliojo vaikų švietimo mokykla
Įmonės kodas: 190530992
Atsiskaitomosios sąskaitos: AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tėvų įmokų (įnašų) sąsk. LT50 7300 0100 7834 1109,            
Savivaldybės biudžeto lėšų sąsk. LT51 7300 0100 7574 7117,
Paramos lėšų sąsk. LT33 7300 0100 7574 6859,
Valstybės lėšų, vykdomų projektų valstybės lėšų sąsk.  LT62 7300 0100 9849 3710
Kitų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų sąs.  LT19 7300 0101 6618 3509,       
Specialiųjų programų lėšų sąsk. LT74 7300 0101 6618 6496

Zemez © . All rights reserved.