Šiaulių menų mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos nuostatais, kitais Švietimo ir mokslo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą

Su kitais neformalųjį švietimą ir įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti: