Saugaus eismo mokytojai Solveiga Bugienė ir Aidas Steponaitis

Mokytojai veda pamokas, instruktažus Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniams, kuria saugaus eismo ugdymo programą organizuoja ir veda Šiaulių miesto, zonines bei respublikines varžybas, konkursus, konferencijas, šventes, parodas saugaus eismo tema, rūpinasi dalykine ir metodine medžiaga civilinės saugos ir saugaus eismo mokymo klausimais; palaiko ryšį su švietimo įstaigomis (civilinės saugos ir saugaus eismo, pradinių klasių mokytojais bei direktorių pavaduotojais ugdymui), propaguoja civilinės saugos ir saugaus eismo veiklą spaudoje, per radiją, televiziją.
Aidas Steponaitis organizuoja užsiėmimus centrinės Šiaulių miesto dalies pradinių klasių mokiniams tel. 865444266
Solveiga Bugienė organizuoja užsiėmimus pietinės Šiaulių miesto dalies pradinių klasių mokiniams tel. 868527405