Saugaus eismo mokytoja Solveiga Bugienė

Mokytoja veda pamokas, instruktažus Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniams, kuria saugaus eismo ugdymo programą organizuoja ir veda Šiaulių miesto, zonines bei respublikines varžybas, konkursus, konferencijas, šventes, parodas saugaus eismo tema, rūpinasi dalykine ir metodine medžiaga civilinės saugos ir saugaus eismo mokymo klausimais; palaiko ryšį su švietimo įstaigomis (civilinės saugos ir saugaus eismo, pradinių klasių mokytojais bei direktorių pavaduotojais ugdymui), propaguoja civilinės saugos ir saugaus eismo veiklą spaudoje, per radiją, televiziją.
Užsiėmimus organizuoja Solveiga Bugienė. Tel. 868527405