Šaulių menų mokykla

Kiekvienas suras savo talentą

Greitasis meniu

Naujienos
APIE MUS
Istorija ir tradicijos
Metraščio pasakojimai
Socialiniai partneriai ir draugai
Veikla
Veiklos sritys
Kultūros krepšelio programos
SKU kalendorius
Atviras Jaunimo centras
Mokinių priėmimas
Administracinė informacija
Nuostatai
Administraciniai ir planavimo dokumentai
Smurto ir patyčių prevencija
Vidutinis darbo užmokestis
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Struktūra ir kontaktai
Kontaktai ir struktūriniai padaliniai
Valdymo struktūros schema
Vadovas ir administracija
Mokytojai
Nuotolinis mokymas

Žinios apie įstaigą

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos tipas: neformaliojo vaikų švietimo mokykla
Įmonės kodas: 190530992
Atsiskaitomosios sąskaitos: AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tėvų įmokų (įnašų) sąsk. LT50 7300 0100 7834 1109,            
Savivaldybės biudžeto lėšų sąsk. LT51 7300 0100 7574 7117,
Paramos lėšų sąsk. LT33 7300 0100 7574 6859,
Valstybės lėšų, vykdomų projektų valstybės lėšų sąsk.  LT62 7300 0100 9849 3710
Kitų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų sąs.  LT19 7300 0101 6618 3509,       
Specialiųjų programų lėšų sąsk. LT74 7300 0101 6618 6496


Senoji puslapio versija

Zemez © . All rights reserved.