179218182_1777703982408575_3593714210397932549_n

179218182_1777703982408575_3593714210397932549_n

"Augame kartu su teatru"

"Miesto ženklai"

"Lediniai Šiauliai"

Ši programa galima ir nuotoliniu būdu.

Mokiniai stebės teatro studijos savos kūrybos spektaklius aktualia jų amžiaus tarpsniui tematika, pvz. ,,Savanoriai į nebūtį“ (savižudybių prevencijos tema), ,,Visas pasaulis prieš mane“ (savivertės stiprinimui: neigiamas emocijas paverčiant kūrybiniu veiksmu) ir pan. Po spektaklių bus organizuojami interaktyvūs metodai, kurių tikslas išprovokuoti žiūrovus išsakyti savo mintis, įspūdžius, pastebėjimus. Tačiau svarbiausia diskusijos tema taps ne spektaklio meniniai ar režisūriniai sprendimai, bet tema, kurią analizuoja jaunieji kūrėjai. 

Siekiama, kad susitikime dalyvaujantys mokiniai suvoktų, jog kiekvieno gyvenimiška patirtis yra svarbi, vertinga ir gali tapti įdomiu ir unikaliu impulsu kūrybai, o ne tik slaptu asmeniniu išgyvenimu. Kad pasidalinimas asmeninėmis patirtimis ir emocijomis išlaisvina, stiprina ne tik psichologiškai, bet yra bet kokios kūrybos pagrindas. 

Sieksime plėtoti supratimą, kad kiekvienas iš mūsų gali būti kūrybingu žmogumi, tik reikia ugdyti(s) gebėjimą dalintis su kitais ne tik daiktais, fizine aplinka, bet ir savo unikaliu vidiniu pasauliu, kuris gali tapti priežastimi kalbėtis apie svarbius išgyvenimus, kurie mus suartina, daro mus atviresniais, drąsesniais ir  kūrybiškesniais.

Ši programa galima ir nuotoliniu būdu: medžiagos pristatomos į mokyklą iš anksto, o sutartu laiku klasė jungiasi į vaizdo užsiėmimą su edukacijos vadove ir susipažindami su savo miestu, gamina Šiaulių simbolinius ženklus.

Interaktyvi edukacija „Miesto ženklai“ apjungia keletą metodų (patyriminio, STEAM ir meninio/kultūrinio ugdymo), kurie pasitarnautų mokinio asmeninei ūgčiai, kurią skatina visuomenės poreikiai. Juk vis labiau reikia kūrybingų žmonių, gebančių kompleksiškai taikyti šiuolaikinių technologijų pasiekimus, mąstyti savarankiškai, bendradarbiauti, identifikuoti problemas ir jas spręsti. 

Svarbu tobulinti patyriminio mokymosi organizavimą, STEAM ugdymui aktualias kompetencijas (gebėti integruoti STEAM žinias ir gebėjimus, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą), taip didinant mokinių domėjimąsi tiriamosiomis veiklomis, naujaisiais technologijų pasiekimais, STEAM mokslais ir visą tai apjungti meno ir kultūros pažinimo integracija. Šis procesas atliepia miesto bendruomenės siekį būti besimokančia visuomene, puoselėjančia savo miesto kultūrą, paveldą ir tradicijas. 

Interaktyvios edukacijos „Miesto ženklai“ dalyviai bus įtraukiami į interaktyvią veiklą, kurios tikslas – lavinti vaizduotę, nestereotipinį mąstymą, pastabumą, kūrybingumą, saviraišką bei aplinkos pažinimą, save identifikuoti kaip miesto pilietį – plečiantį asmeninį kultūrinį akiratį, patiriantį įvairias kultūrines apraiškas.

Gyvenamosios vietos istorija, miestui svarbių kultūrinių-istorinių erdvių išryškinimas šių dienų kasdienybės kontekste atveria galimybes edukacijos „Lediniai Šiauliai“ dalyviams artimiau pažinti gimtąjį kraštą, pamatyti jo įvairialypį kultūrinį pradą.

Įdomiąją Šiaulių miesto istoriją, susijusią su valgomųjų ledų pramone, pasakojant netradiciniu būdu, programos dalyvius įtraukiant į šiuolaikinį ledų gamybos procesą (dalyviai patys gaminasi ledus), siekiama paskatinti jaunąją kartą domėtis praeities ir dabarties kultūrų sinteze. 

Programos dalyviai supras, kad maistas nėra tik bazinių poreikių tenkinimas, pamatys, kad skanūs ledai teikė / teikia džiaugsmą tiek jų kartos atstovams, tiek šiauliečiams, kūrusiems miesto istoriją prieš kelis dešimtmečius.

Trukmė: 45 min arba 75 min.

Skirta: 1-12 kl. mokiniams

Kaina: 3 Eur/asm. arba 5 Eur/asm.

Trukmė: 75 min.

Skirta: 1-8 kl. mokiniams

Kaina: 5 Eur/asm.

Trukmė: 75 min.

Skirta: 1-12 kl. mokiniams

Kaina: 5 Eur/asm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *