20191114_154130

20191114_154130

mokyt. Solveiga Bugienė
mokyt. Aidas Steponaitis

Mokytoja – Solveiga Bugienė (Pietinis miesto rajonas)
Mokytojas  – Aidas Steponaitis (Centrinė miesto dalis)

Menų mokyklos struktūriniame padalinyje vaikų klube „Kibirkštis“ veikia saugaus eismo kabinetas. Jame vedamos saugaus eismo pamokos miesto mokyklų 1-4 klasių mokiniams. Taip pat, turime mokytoją, kuris pačiose mokyklose veda pamokas pradinių klasių moksleiviams.
Saugaus eismo pamokų metu pradinių klasių mokiniai mokomi pėsčiojo taisyklių, saugaus elgesio pavojingose situacijose, ugdomas jų gebėjimas atpažinti pavojaus šaltinius eismo aplinkoje. Pamokų metu aptariama eismo aplinka vaikų gyvenamojoje vietoje ir prie mokyklos, aptariami eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo vaikai – pėstieji, analizuojamas jų elgesys, ieškoma saugaus elgesio gatvėje varianto, aptariamos vaikų klaidos. Vaikai pamokų metu nėra pasyvūs stebėtojai ir klausytojai. Jie aktyviai dalyvauja pokalbyje, klausia ir atsako į klausimus, turi galimybę modeliuoti situacijas gatvėse ant stalo-maketo, stebi ir analizuoja filmuotą medžiagą, žiūri filmukus saugaus eismo tema. Pamokų svarbus bruožas – vaizdumas ir įtaigumas. Saugaus eismo pamokų metu ugdomas ir atsakomybės už save ir kitus jausmas, ugdomas supratimas, kad eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu. Pamokų turinys sudaromas ir metodai taikomi atsižvelgiant į mokinių amžių.

Trumpa veiklos programa:

  • Rengti reguliarius saugaus eismo mokymo užsiėmimus 1-4 klasių mokiniams.
  • Mokyti pradinių klasių mokinius saugaus eismo gatvėse ir keliuose taisyklių.
  • Mokyti saugaus važiuojamosios gatvės ar kelio dalies perėjimo modelio.
  • Ugdyti gebėjimą atpažinti pavojaus šaltinius eismo aplinkoje.
  • Lavinti saugaus elgesio gatvėse ir keliuose įgūdžius.
  • Ugdyti teisingą saugaus eismo sampratą ir palankią nuostatą į saugų eismą.
  • Ugdyti atsakomybės už save ir kitus jausmą.
  • Ugdyti supratimą, kad eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagalba ir atsargumu.

Užsiėmimai vyksta individualiai su mokytojais suderinus laiką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *