Kotryna Pociūtė, 9 m.

Kotryna Pociūtė, 9 m.

" 1955 m. rugpjūčio mėn. labai sunkiomis sąlygomis kuriami Pionierių namai. Gautos neremontuotos patalpos, nebuvo baldų, inventoriaus. Sutvarkyti pionierių namus padeda miesto įmonės: artelė "Naujas gyvenimas", odos ir avalynės kombinatas "Elnias" , baldų kombinatas, "Verpsto" fabrikas. Iš įmonių ir mokyklų buvo gautas atliekamas inventorius. Spalio, lapkričio mėnesiais pradedami komplektuoti būreliai. Jie bazuojasi įmonių raudonuosiuose kampeliuose bei mokyklose. 1955 lapkričio mėn. 29 d. Švietimo ministerijos Ministro įsakymu Nr. 1659 ateityje Šiaulių pionierių namai vadinami Šiaulių pionierių ir moksleivių rūmais.
Pionierių rūmų direktoriumi dirbo Juškienė Gudberta." (1955 m.)
Iš Menų mokyklos metraščio
"Šiaulių moksleivių namams - 40 metų. Vaikai čia mokosi piešti, lipdyti šokti, dainuoti, vaidinti. Per keturiasdešimt gyvavimo metų visko buvo: statė laivus, kūrė paminklus, tiesė pagalbos ranką toli gyvenantiems savo vienmečiams...O šiandien kiekvieno berniuko ir mergaitės pagalbos labiausiai reikia Lietuvai. Norime, kad jie išaugtų dorais ir darbščiais , karštai mylinčiais mūsų visada gražią Lietuvą, žmonėmis. " (1995m.)
Virginija Daugėlienė
1987-2017 m. Moksleivių namų direktorė
"Gal esu senoviška, bet manau, kad tuo laikotarpiu (1975-1980 m.) mokinių užimtumui buvo skiriamas žymiai didesnis dėmesys. Pakankamai įvairi ir sisteminga klasių auklėtojų veikla su savo auklėtiniais, mokyklų pionierių vadovų ir užklasinio darbo organizatorių, vaikų klubų (prie namų valdybų) pedagogų organizuojama veikla pagal gyvenamąją vietą, miesto tipo vasaros stovyklos prie mokyklų ir minėtų klubų, užmiesčio tipo stovyklos, kuriuose dirbdavo ne tik mokytojai, bet ir pedagoginio instituto studentai. Tai tik dali veiklos, kurią metodiškai rėmė Moksleivių rūmų pedagoginis personalas. Organizuodavome mokyklų klasių auklėtojų, pionierių vadovų, užklasinio darbo organizatorių, vaikų klubų pedagogų, mokinių aktyvo mokymus, patirties skleidimą. Buvo organizuojamos miesto mokyklų mokinių aktyvistų vasaros stovyklos. Jose įgytą patirtį mokiniai taikydavo savo mokyklose ir už jos ribų. Be to su miesto švietimo skyriumi buvo vykdomas mokyklų mokytojų bei klasių auklėtojų darbo tikrinimas. Tai buvo abipusiai naudinga veikla, mokymasis iš patirties per patirtį. " (2015 m.)
Stasė Dapkienė
1975-1980 Pionierių ir moksleivių rūmų direktorė
" Moksleivių namuose dirbo ir dirba pedagogai visada ieškantys įdomių darbo formų su moksleiviais ir siekiantis jas įgyvendinti" (2015 m.)
Birutė Baškienė
1980 - 1986 Pionierių ir moksleivių namų direktorė

1955-ųjų metraštis

1960 - 1970 m. metraščiai

1970 - 1980 m. metraščiai

1989 - 1994 m. metraščiai

1994 - 2000 m. metraščiai

2000-2010 m. metraščiai

Moksleivių namų 55-mečiui skirtas metraštis

2010 - 2017 m. metraščiai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *