Mingailė Tamošiūnaitė, 9 m.

Mingailė Tamošiūnaitė, 9 m.

APIE PROJEKTĄ

Projektas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Projekto metu vaikai ruoš muzikinius-žaidybinius pasirodymus, kurie bus „sudėti“ į kalėdinę kojinę ir Kalėdų švenčių proga padovanoti įstaigų bendruomenėms ir visuomenei.

TIKSLAI

Projekto metu vaikai lavins kūrybiškumą, vokalinius ir muzikinius bei vaidybos gebėjimus, aktyvins mąstymą bei kalbos raišką.

Išmoks naujų dainų, susipažins ir kurs personažus, ugdysis bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokytojai įsitraukia į projektinę veiklą, tobulina bendradarbiavimo kompetenciją.
Tėvai įsitraukia padėdami kurti personažams reikalingos atributikos, aprangos.

ТIKĖTINI REZULTATAI

Kiekviena grupė turi susikurtą Kalėdinį sveikinimą bei sceninį pasirodymą.
Šiuo karantino metu nesant galimybės rengti Kalėdinių švenčių įstaigose, projekto rezultatas pakeistų šventę „gyvai“. Vaikai pamato savo indėlį į bendrą siužetą.

Galimybė tęsti projektą ir kitų švenčių proga, įtraukiant daugiau partnerių.

Projekto sklaida internete: įstaigų internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, „TwinSpace“ erdvėje.

Mokytojai pristato projektą ir dalijasi patirtimi su kitais mokytojais.

Rengėjai: Šiaulių menų mokyklos muzikos studija „En-den-du“, Šiaulių l/d „Kregždutė“

Trukmė: 2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis

Vaikučių pasirodymų filmavimo akimirkos

Muzikos studijos
"En-den-du" kalėdinė istorija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *