muzzaaa

muzzaaa

Mokytoja – Virginija Elena Bagdonavičiūtė

IMPROVIZACIJA – KELIAS Į MUZIKĄ„ „Kiekvienas mėgėjas, klausydamas profesionalo, gali savęs paklausti: „ar aš galiu taip padaryti? Jei galiu, tai jis ne profesionalas!“ Masinis mėgėjų mokymas turi būti pagrįstas improvizacine metodika, t.y. momentaliai ir su išmanymu, pasitelkus instrumentą ar balsą įgyvendinti tai, kas yra muzikinėje atmintyje, arba išreikšti savo kūrybines fantazijas. Meninė tokio muzikavimo vertė, žinoma, priklauso nuo duomenų. Todėl reikia improvizacijos meną skirstyti taip: a) tai, ką žmogui davė gamta; b) sugebėjimas panaudoti savo techninius įgūdžius. Taigi kiekvienas, įvaldęs improvizaciją, gali išbandyti savo kūrybinį potencialą! Ar tai ne pats demokratiškiausias būdas išaiškinti talentingus žmones? Studijoje „Muzika Kitaip“ pateikiama labai plati amplitudė vokalinio dainavimo mokymosi būdų, metodų ir stilių, sudarytos palankios savirealizacijai sąlygos. Stiliai: Pop, Rock, Jazz, Soul, R&B, musical, klasika. Vokalinė improvizacija, scat. Solistų ruošimas įvairiems konkursams, TV projektams ir festivaliams. Jau ruošiau savo studentus tokiems projektams:  „Lietuvos Talentai“ mokinys Eros Kachabrišvili, „2 minutės šlovės“, ekscentriškasis Rock‘eris Remigijus.

Vokalinės grupės. Sudarytos dvi skirtingos grupės: I gr. 1– 8 klasės; II gr.  9–12  klasės. Dirbama pagal dvi skirtingas programas. Mažieji gauna temines pamokėles, susipažįsta su muzikiniu raštingumu. Mokomės dainuoti, vaidinti, laisvai judėti scenoje, emocingai išreikšti dainų tekstą, dainuojame su minusinėmis fonogramomis arba akomponuojant pianinui, gitarai. Taip pat 1–8 klasių mokiniai turi dainų repertuarą, su kuriuo koncertuojame, dalyvaujame festivaliuose, konkursuose, miuzikluose.9–12 klasių mokiniai turi rimtą profesionalią vokalinio paruošimo programą, pagal kurią jie ruošiami tapti gerais vokalistais-artistais. Programoje didelis dėmesys skiriamas kovojant su stresu ir įtampa koncertų metu. Naudojami atpalaiduojantys kūną pratimai. Artisto meistriškumo pamokos, mizenscenos, choreografiniai muzikinės kalbos išpildymai ir kai kurie scenografiniai sprendimai. Vyresnieji taip pat dalyvauja anksčiau vardintuose renginiuose. Dirbame įrašų studijoje. Taip laviname intonaciją, tobuliname atlikimo manierą, ieškome įdomesnių tembrinių sprendimų, taip prisijaukiname savąjį balsą. Programa glaudžiai siejasi su choreografija,  lietuviškomis ir kitų tautų pasakomis, proza,  poezija, vaidybiniu menu, scenografija, psichologija, meditacija, joga. Vokalinio studijoje „Muzika Kitaip“ darbas vyksta kiekvieną dieną, vakarais vyksta repeticijos akomponuojant „gyvai“ muzikai, muzikos mokytojai mielai „padžiazuoja“ studijos mokiniams, drauge mielai koncertuojame.

Pagrindiniai tikslai: 1. Pamilti dainos meną. 2. Kiekvienas vaikas individualybė, todėl vokalinė medžiaga ir užduotys kiekvienam skirtingos, atitinkančios jo galimybes, įsitikinimus. 3. Vaikai patys dirba, ieško, eksperimentuoja. Vadovas tik stebėtojas, jo vaidmuo padėti,  nurodyti kur galima rasti informaciją, sudaryti sąlygas muzikinei raiškai, tobulėjimui. 4. Svarbiausia, ne kiek vaikai išmoksta, o kaip ir kiek ilgai gautą informaciją turės su savimi. 5. Mūsų šūkis –  NUGALĖTI MUZIKOS!

Užsiėmimai vyksta:

Šiaulių atvirame jaunimo centre (Vytauto g. 103)

Antradieniais ir ketvirtadieniais
15.30 – 18.05

Trečiadieniais
16.25 – 19.00 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *