Viltė Kundrotaitė, 8 m.

Viltė Kundrotaitė, 8 m.

Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą Menų mokykloje yra mokamas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“:

Muzikinio ugdymo programa – 5 Eur;

Teatrinio ugdymo programa – 5 Eur;

Choreografijos ugdymo programa – 5 Eur;

Sportinio ugdymo programa – 5 Eur;

Dailės ugdymo programa – 5 Eur;

Technologijų ugdymo programa – 5 Eur;

Pilietinio ugdymo programa – 5 Eur.

Saugaus eismo ugdymo programa – 5 Eur.

Medijų ugdymo programa – 5 Eur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *